Day: 15/06/2022

Mười Hai Tháng Sáu

For June           –           Strawberry Supermoon June 2022

trăng của nhà ai trăng một phương
nơi đây rượu đắng mơ đêm trường
ờ, đêm tháng sáu mười hai nhỉ
Tố của Hoàng ơi ! hỡi nhớ thương !
là thế, là thôi, là thế đó
mười năm thôi nhé mộng tan tành
mười năm trăng cũ ai nguyền ước !
Tố của Hoàng ơi ! Tố của anh
tháng sáu mười hai – từ đấy nhé
chung đôi – từ đấy nhé lìa đôi
em xa lạ quá đâu còn phải
Tố của Hoàng xưa , Tố của tôi
men khói đêm nay sầu dựng mộ
bia đề tháng sáu ngày mười hai
tình ta ta tiếc, cuồng ta khóc
Tố của Hoàng, nay Tố của ai ?
tay gõ vào bia mười ngón rập
mười năm theo máu hận trào rơi
học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
khúc Cổ bồn ca gõ hát chơiKiều Thu hề Tố em ơi !
ta dương lửa đốt tơi bời Mái Tây
Hàm Ca nhịp gõ khói bay
hồ xừ xang xế bàn tay điên cuồng

Kiều Thu hề trọn kiếp thương
sầu cao ngùn ngụt mây đường tơ khô
xừ xang xế xự xang hồ
bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên

Kiều Thu hề Tố hỡi em !
nghiêng chân rốn bể mà nghe lửa bùng
xế hồ xang khói mờ rung
nhịp vươn sầu tỏa năm cung ngút ngàn

Vũ Hoàng Chương

Advertisement