Hồ Thị Thanh Thủy

Mưa

 

…Mưa đột ngột thức giấc làm vỡ toang bầu trời. Em cũng vỡ toang hồn mình vì kỷ niệm . Chiều Saigon chôn chân nơi trú mưa, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Đâu mái hiên xưa, bóng dáng, bụi thời gian ?

…Lần cuối cùng, anh trách giận em, phũ phàng đi lấy chồng – như mưa rào quét vào giữa mặt- Em chìa tay đón những giọt mưa, không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống đất. Hai đứa lặng im – chỉ có tiếng mưa – nghe tình yêu tan đi …

…Mưa on ả, đến hồi nào chẳng biết. Lá me xanh, dịu mát trời chiều. Vẫn con đường em và anh một thời dầm mưa đạp xe vào lớp. Vắng giọng nói quen, tiếng cười ấm học trò. Một chút nhớ Em cũng đánh rơi đâu mất. Hình như còn bàn tay ai ấm áp dưới cơn mưa …

….. Sẽ quên, nếu trời không bao giờ mưa nữa. Em sẽ khô cằn đi ký ức mối tình đầu. Có lần nào anh tình cờ trú mưa và nhớ ….

Xin hãy thì thầm đôi tiếng gọi tên nhau !

Hồ Thị Thanh Thủy

Mưa Chiều Kỷ Niệm
 Duy Yên – Quốc Kỳ
Khánh Ly

Advertisement

Mưa

MuaHothiThanhThuy

…Mưa đột ngột thức giấc làm vỡ toang bầu trời. Em cũng vỡ toang hồn mình vì kỷ niệm . Chiều Saigon chôn chân nơi trú mưa, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Đâu mái hiên xưa, bóng dáng, bụi thời gian ?

…Lần cuối cùng, anh trách giận em, phũ phàng đi lấy chồng – như mưa rào quét vào giữa mặt- Em chìa tay đón những giọt mưa, không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống đất. Hai đứa lặng im – chỉ có tiếng mưa – nghe tình yêu tan đi …

…Mưa on ả, đến hồi nào chẳng biết. Lá me xanh, dịu mát trời chiều. Vẫn con đường em và anh một thời dầm mưa đạp xe vào lớp. Vắng giọng nói quen, tiếng cười ấm học trò. Một chút nhớ Em cũng đánh rơi đâu mất. Hình như còn bàn tay ai ấm áp dưới cơn mưa …

….. Sẽ quên, nếu trời không bao giờ mưa nữa. Em sẽ khô cằn đi ký ức mối tình đầu. Có lần nào anh tình cờ trú mưa và nhớ ….

Xin hãy thì thầm đôi tiếng gọi tên nhau !
Hồ Thị Thanh Thủy

Mưa Chiều Kỷ Niệm
 Duy Yên – Quốc Kỳ
Khánh Ly