Thiền

Tháng ba uống rượu ngồi thiền

 

Trăng ngàn năm kiết già
Thầm chờ đá nở hoa
Ta một giờ trong rượu
Cũng nở đóa phôi pha
Có con kén ngồi thiền
Đợi cơ may hóa thân
Ta một giờ trong rượu
Cũng hóa nguồn lưu vong
Cành mai già tỉnh tâm
Mơ bốn mùa là xuân
Ta một giờ trong rượu
Xuân đến chạy rần rần
Những cồn tuyết tịnh khẩu
Mong tia nắng mưu cầu
Ta một giờ trong rượu
Nắng nung ta bạc đầu
Có con diều đồng thiếp
Chờ cơn gió tung hoành
Ta một giờ trong rượu
Cũng cuối bãi đầu ghềnh
Hạt mưa ngâu vào thất
Cầu Ô xập chưa xây
Ta một giờ trong rượu
Cũng liên tưởng em đây.

Nghiêu Minh

Advertisement

Prelude

pondering-silence

Bao Giờ

Bằng bút chì đen
Tôi chép bài thơ
Trên tường vôi trắng

Bằng bút chì trắng
Tôi chép bài thơ
Trên lá lục hồng

Bằng cục than hồng
Tôi đốt bài thơ
Từng giờ từng phút

Tôi cười tôi khóc bâng quơ
Người nghe cười khóc có ngờ chi không.


Bùi Giáng

Lời Thiên Thu Gọi
Trịnh Công Sơn – ?