Yên Nhiên

Xa vắng

 

 

Tiếng lòng thôi thổn thức
Thanh âm nghe rã rời
Đèn khuya không chong nữa
Chút tình đã mù khơi

Yên Nhiên

Advertisement

Hương sắc

Những tưởng vô duyên hóa hữu tình
Mưa không then khóa níu chân mình
Hốt nhiên gặp lại người năm cũ
Môi thắm tươi cười vẫn đẹp xinh

Yên Nhiên

Xuân nữ

 

Thấp thoáng kìa ai dạo phố hoa
Vóc dáng đài trang áo lượt là
Lung linh cánh bướm đường thêu nắng
Gót hài lướt nhẹ áng mây qua

Yên Nhiên