Phan Hoàng

Trăng

ovv


đôi ta
đi giữa dòng trăng
lúa xanh lượn sóng
sương giăng trắng bờ

trăng chìm đáy mắt mộng mơ
của em
anh bỗng khát khờ nụ hôn

sông trăng
sóng cuốn dập dờn
Ô ! Như trăng có nỗi buồn
trăng say

vô tình
gió níu vầng mây
che trăng
che cả đôi mày
kề nhau

Phan Hoàng

Advertisement

Trăng thượng huyền …Trăng hạ huyền


Anh hôn em                              ngoài vòng tay em
Lấp lóa                                     phía cổ thụ
Trăng thượng huyền                  trăng hạ huyền
Em rạng rỡ                               uẩn buồn
như là                                       tư lự
Em rạng rỡ                                những ước mơ
chạy về em                                những khát khao
chạy về trăng                             những nuối tiếc

muôn vì sao                             ẩn sau suối tóc bạc
muôn nụ hôn                            cháy bỏng
đua nở                                     òa vỡ
hội nhập                                   tuổi già   …..


tình yêu …

Phan Hoàng

Trăng Thượng Huyền Trăng Hạ Huyền

trangthuonghuyen


Anh hôn em
ngoài vòng tay anh
Lấp lóa
phía cổ thụ
trăng thượng huyền
trăng hạ huyền
Em rạng rỡ
uẩn buồn
như là
tư lự

Em rạng rỡ
những ước mơ
chạy về em
những khát khao
chạy về trăng
những nuối tiếc

muôn nụ sao
ẩn sau suối tóc bạc
muôn nụ thơm
cháy bỏng
đua nở
òa vỡ
hội nhập
tuổi già ….
tình yêu …

Phan Hoàng